Święta dla Samotnych

Od 2017 roku Fundacja prowadzi również działania skierowane do osób samotnych i seniorów. Wtedy to, zorganizowaliśmy pierwszą Wigilię dla Samotnych, a w roku następnym Śniadanie Wielkanocne. 

Zobacz poprzednie edycje...

Więcej informacji wkrótce